24 C
id

PASAMBAHAN URAK SELO


Oleh: Edi Ramadhan Dt. Sompono Basa

1. Ma ………………….…………………. (urang-1)
2. Iyo ambo …………….………………... (urang-2)
3. Ka …………...……… sambah ditiboan (urang-1)
4. Manitah lah ………….………………... (urang-2)
Urang-1 Ka Urang-2
5. (Urang-1) Tantangan sambah jo manyambah, kok kurang taratik jo mujilih, kok kurang lelo jo sopan, ma’af ambo mintak, jo bana …… ambo jalang. Sungguahpun ka …..., dipuhunkan sambah jo panitahan, mangko sarapeknyo pulolah, angku pangulu ambo, nan gadang basa batuah, nan cadiak nan tau pandai. Cadiak lai buliah kabaguru, pandai lai buliah kabatanyo, tiang adaek sandi aluan, payuang panji marawa basa, nyawa nagari adaek kato. Ulu aia himpunan buluah, pusek jalo pumpunan ikan, tali adaek batang limbago, tampuak alua tangkai pusako, duduak jo barih jo balabeh, tagak jo adaek jo pusako, undang balukih pamenannyo. Mamacik kato kabanaran, salilih bapantang sumbiang, sapadi bapantang luak, walau bak bano dareh angin, bogo bak mano ragam kato, tatagak pucuak nan balingka, basilang dahan kayu aro, Nan bana pantang di asak. Sarato kito kasadonyo, karik baik jo ipa bisan, bako baki jo pasumandan, taruih ka urang limo suku. Duduak balega dinan rapek, nan duo barih kaduduak an, nan tigo langgam paseloan, sahinggo paran picak malintang naiak, Bandua pipih malintang turun. Indak tabilang jo ta atok, Tapamuliakan sambah, hanyolah nan pambilang pa atok, pamuliakan sambah, sambah jo titah dipulangan pado Allah, ujuang salam ditiboan pado …….. Adopun salam nan kaditiboan, mahadok kapado ……. satinggi tinggi malantiang, lah tibo di awang awang, suruik nyo katanah juo, sahabih cakah jo rantiang, di kubak kulik jo batang, tareh panguba nan tasuo. Tapijam kilek di muko, tabayang tampak di ateh, pado wakatu iko kini, tagak badiri di tiang panjang, tiang panjang si majo lelo, dalam lingkaran nan daulu, disinan adaek main andai, didalam koroang jo kampuang, koroang kampuang barajo mamak, rumah tango barajo ali. Nan jadi alek jamu si pangkalan, iyolah angku jo pangulu, sarato sanak jo sudaro, karik baik jo ipa bisan, bako baki jo pasumandan, langkok jo urang limo suku. Ba a nan kini nangko, di hari sahari kini , di malam samalam nangko, alek lah naiak kateh rumah, tagak nan alah tarajali, duduak nan alah taraselo. Rancak susunnyo nan bak siriah, elok lirik nyo bak pugaran, nan tuo lai tapamulia, nan mudo lai takasiahi. Adopun adaek kito bapilin tigo, jikok batenggang dinan rumik, lauik budiman kiro kiro, ditiliak kapado barih adaek, lah sudah minum jo makan, makan lah tibo dinan kanyang, minumlah tibo dinan sajuak. Ba a nan kini nangko, lamo duduak manaruah panek, lamo tagak manaruah paniang. Sapakaek kami nan datang, nan lareh makanan kaik, nan tibo makanan panggia, mamintak kapado ……. Kato sapatah tando rila, rundiang sabuah tando izin, andak mamohon turun tango, kumbali katampek masiang masiang, sambah sakitu dari ambo, diharok bunyi nak kumbali, pulang ma’alum pado …….
6. Lah sampai di …...…….….……. (urang-2)
7. Sakiro alah …………..………… (urang-1)
8. Bakeh …………………. Lai …. (urang-2)
9. Manitah lah ……..……………... (urang-1)
Jawab Urang-2 Ka Urang-1
10. (Urang-2) Pihak di sambah nan mandatang, takilek bagai caramin, tabayang umpamo paneh, tatabua di tangah rapek, didanga lah baiak bunyi, di pandang lah rancak rupo, kurang tak ado kapanukuak, senteang tak ado ka pambilai, tapi samantang pun baitu. Dek duduak barih basusun, limbago duduak tangah rapek, bukik nan tinggi nak di daki, lurah dalam nak di turuni. Mancari bijo gak sabuah, bijo di tanam musim kini, jikok babuah jo babungo, buah nak samo kito makan, bungo nak samo di pasuntiang, dielah kato jo mupakaek, rundiang jo …… dilatak an, Pulang ma’alum pado …...
11. Lah sampai di ……………… …… (urang-1)
12. Di bilang alah ……………… …… (urang-2)
13. Bakeh …………………… …... lai (urang-1)
14. Manitah lah ..……………………... (urang-2)
Jawab Urang-1 Ka Urang-2
15. (Urang-1) Pihak di sambah nan mandatang, takilek barih jo balabeh, kiro nyo alua bapatutan, ma’af dimintak, jo bana …… ambo jalang. Aratinyo nan jadi bana …….. Mahadok kapado ambo, di bunyi nan ambo danga, di rupo nan ambo pandang, bukik nan tinggi nak badaki. Lurah dalam nak baturuni, alam nan leba nak ba pandang, mancari gandang kapaningkah, limbago talempoang kapanalun, sipaek mananti malah ambo, Bana baitu kato …….
16. ……………..Iyo bana……… (urang-2)
17. (Urang-1) Sapanjang buah kabanaran angku, lah dalam barih jo balabeh, di lingkuang adaek jo pusako, bana nyo di bao lalu. Lalunyo di kaji nan sado itu, jalan tarantang kabaturuik, cupak tatagak ka baisi, silang tak ado ka pa ampang, patuik tak ado ka pa ungkai, jalan rayo titian batu, Insya Allah ambo nanti.
Jawab Urang-2 Ka Urang-1
18. (Urang-2) Daulu kato basitina, kamudian rundiang basicapek, basicapek ambo jo ……. Di bunyi nan ambo danga, di rupo nan ambo pandang, kandak buliah pintak balaku, manyanang didalam hati, suni didalam kiro kiro, Insya Allah ambo laluan.
19. …… Insya Allah ambo nanti (urang-1)

Ket : Setelah dapat isarat bahwa si alek akan menanti kita dengan perundiangan untuk mencari kata mufakat, maka si pangka akan bermusyawarah dulu beberapa saat lamanya untuk mencapai kebulatan dan sekaligus akan bermusyawarah dengan para ibu ibu yang debelakang apakah marapulai sudah siap berpakaian beserta dengan pasumandannya dan sekalian kaum famili dan handai tolan yang akan mengiringi
Urang Urang-2 Ka Urang-1
20. Ma……………………………………. (urang-2)
21. Iyo ambo……………………………... (urang-1)
22. Bakeh………………..kato di kubalian (urang-2)
23. Manitah lah…………………………... (urang-1)
Dari si alek
24. (Urang-2) Tantangan sambah jo manyambah, kok kurang taratik jo mujilih, kok kurang lelo jo sopan, ma’af ambo mintak, jo bana …… ambo jalang. Aratinyo bana nan ka ambo pulangan, mahadok kapado ……, antaro ambo jo ……, putuih tak kunjuang tahubuang, tingga tak kunjuang tajapuik, singkek tak kunjuang ta uleh, dek maninjau lurah jo gunuang, maliek taluak nan baliku, mancaliak pulau nan bajorok. Dek taluak liku baliku, dek pulau jorok bajorok, dek jalan simpang basapiah. Talayang sampan katangah, sampan tasauah lah tapauik, kato tak dapek lah tapikia, pikia nan palito hati, nanang nan saribu aka, aniang itu hulu bicaro, sadang tananang bana datang, paham tibo aka baranti, katolah putuih sandirinyo, bagaluik banang ka sikoci, punta nan padek bak di sampai, santuang nan indak lalu angin, hukum takanak pado ambo, digayuang nan kamanyambuik, dikato nan kamanjawab, di ambo juo tatumpa nyo. Jokok di ambo lah tu kini, karih tasisik pado pinggang, padang tasanda pado bau, baban lah tibo dikapalo, barek rasonyo kabapikua, ringan raso nyo ka bajinjiang. Tapi samantangpun baitu, nan jadi bana di …… tadi, mahadok kapado ambo, satinggi tinggi malantiang, lah tibo di awing awing, suruik nyo ka tanah juo, sahabih cakah jo rantiang, di kubak kulik jo batang, tareh panguba nan basuo. Tapijam kilek di muko, tabayang tampak di ateh, pado wakatu iko kini, tagak badiri di tiang panjang, tiang panjang si majo lelo, dalam lingkaran nan da ulu, disinan adaek main andai, di dalam koroang jo kampuang. Koroang kampuang barajo mamak, rumah tango barajo ali, nan jadi alek jamu ……, iyolah angku jo pangulu, sarato sanak jo sudaro, karik baik jo ipa bisan, bako baki jo pasumandan, langkok jo urang limo suku, dalam lingkuangan barih juo. Ba a nan kini nangko, di hari sahari kini, di buek nan kito karang, di padan nan kito ukua, alek lah naiak kateh rumah. Tagak nan alah tarajali, duduak nan alah taraselo, rancak susun nyo nan bak siriah, baiak lirik nyo bak pugaran. Nan tuo lai tapamulia, nan mudo lai takasiahi, adopun adaek kito bapilin tigo, jikok batenggang di nan rumik, lauik budiman kiro kiro, di tiliak kapado barih adaek, lah sudah minum jo makan, makan lah tibo di nan kanyang, minum lah tibo di nan sajuak. Ba a nan kini nangko, lamo duduak manaruah panek, lamo tagak manaruah paniang, sapakaek kami nan datang. Nan lareh makanan kaik, nan datang makanan panggia, mamohon kapado ambo, kato sapatah tando rila, andak mamohon turun tango. Kumbali katampek masiang masiang, sakitu sajo panyambahan, di harok bunyi nak kumbali, pulang ma’alum pado ambo, bana baitu kato …….
25. ………..Iyo bana…………… (urang-1)
26. (Urang-2) Sapanjang buah kabanaran ……, tareh lah labiah bak di indang, janiah lah labiah bak di basuah, tarang bak bulan ampek baleh, elok bak paneh sudah hujan, tapi samantang pun baitu, kabuik pai gunuang ka tingga, manangih lurah kapanasan, rusuah jo hibo kabacarai, pulang ma alum pado angku.
27. Lah sampai di ……………………….. (urang-1)
28. Di bilang alah …………………..….... (urang-2)
29. Ka ……………………….. lai ……… (urang-1)
30. Manitah lah ………………………….. (urang-2)
Jawab Urang-1 Ka Urang-2
30. (Urang-1) Pihak di sambah nan mandatang, takilek barih jo balabeh, mambayang kanduangan buek, kironyo alua bapatutan, ma’af di mintak, jo bana angku ambo jalang. Aratinyo nan jadi bana di ……, mahadok kapado ambo, antaro ambo jo angku, nan bak umpamo kayu gadang, baurek badaun rimbun, babuah babungo labek, kalareh musim bak kini, tampuak ka kacopoang tingga, rusuah manggamang dalam hati, pulang ma’alum pado ambo, bana baitu kato …….
31. …………..Iyo bana……………… (urang-2)
32. (Urang-1) Ba a nan kini nangko, nan jadi bana di ambo, mahadok kapado ……, pasa nan rami sajak pagi, lah banyak galeh nan tajuo, lah banyak barang nan laku. Hari patang pasa lah usai, hari sanjo lapiak baguluang, pitih tasimpan pado toke, apo guno di pasa lai, lapeh lah badan kami pulang, pulang ma’alum pado …….
33. Lah sampai d ……………….………... (urang-2)
34. Sakiro alah …………………………… (urang-1)
35. Bakeh ……………………….……lai... (urang-2)
36. Manitah lah …………………………... (urang-1)
Jawab Urang-2 Ka Urang-1
37. (Urang-2) Pihak di sambah nan mandatang, sapakaek hati jo jantuang, sakato budi jo aka, budi manumpu ka ilimu, paham babisiak dalam batin, ma’af di mintak, jo bana …… ambo jalang. Aratinyo nan jadi bana di ……, mahadok kapado ambo, antaro ambo jo ……, nan bak umpamo kayu gadang. Baurek badaun rimbun, babuah babungo labek, kok lareh sado nan masak, nan mudo lai ka tingga, pulang ma’alum pado ambo, bana baitu kato …….
38. …………….Iyo bana…………….. (urang-1)
39. (Urang-2) Nan jadi bana di ambo, mahadok kapado angku, antaro ambo jo ……. Nan bak umpamo rang manumbuak, aia naiak roda bageleang, alu ma antak turun naiak, lah luluah jamua di lansuang. Di indang di tampi tareh, basisiah bareh jo atah, bareh ka dibao pulang, dadak ka tingga jo minukuik, rusuah jo hibo kabacarai, pulang ma’alum pado …….
40. Lah sampai di ………………………… (urang-1)
41. Umpamo alah ………………………… (urang-2)
42. Bakeh ………………………..juo lai... (urang-1)
43. Manitah lah …………………………... (urang-2)
Jawab Urang-1 Ka Urang-2
44. (Urang-1) Di tiliak takadin sambah, di timbang nareco adaek, tabayang cupak jo gantang, cupak panuah gantang lah papek, manuruik alua jo patuik, ma’af dimintak, ja bana …… mbo jalang. Aratinyo nan jadi bana di ……, mahadok kapado ambo, antaro ambo jo ……, bak talago di puncak gunuang, bulak an di baruah bukik. Talago tak namuah susuik, bulak an tak namuah kariang, di haru batambah janiah, sapanjang pintak pinto hambo, kok kandak balun ka buliah, kok pintak balun ka balaku, bana baitu kato …….
45. …………..Iyo bana…………… (urang-2)
46. (Urang-1) Sapanjang kabanaran ……, nan jadi bana di ambo, mahadok kapado ……, di guntiang kain salai baju, lalu di bao ka jahitan, tukang nan sangaek biyopari. Banang lakek roda bageleang, jarum manikam ka jahitan, banang basaua ka sikoci, baju sudah banang ba putuih, ukuran sasuai pado badan. Lah lusuah ragi dek bapakai, lah pueh mato dek mamandang, kini lah patuik di tangga i, pulang ma’alum pado …….
47. Lah sampai di ……………………… (urang-2)
48. Umpamo alah ……………………… (urang-1)
49. Bakeh …………………….juo lai…. (urang-2)
50. Manitah lah ………………………... (urang-1)
Jawab Urang-2 Ka Urang-1
51. (Urang-2) Sambah talayang tantang alua, titah tatabua di nan rapek, adaek limbago bapancalang, niaek jo naza balabuahan, tiok suatu kan bapangka, tapi samantang pun baitu, alua jo patuik nak jan tingga, lelo jo tampan nak tabao, angkatan sambah di patinggi, salam jo ma’af basarato. nan jadi bana di ……, mahadok kapado ambo, nan bak umpamo rang batanun, nan bak batanun suto kusuik, nak bak mancukia banang lapuak, di cukia tak namuah tangga, di rantang kok tak Salasai, sapanjang pintak pinto ……, nak izin juo dari ambo, bana baitu kato …….
52. …………..Iyo bana……………. (urang-1)
53. (Urang-2) Nan jadi bana di ambo, mahadok kapado ……, adaek limbago iko kini, hari malam ranjau tatahan, hujan labek jalan bakelok, titian alia batang bakubak, batang pinang balamak lauak, murah di urang nan ka pai, sulik di urang nan kapulang, …… mamintak karila han, rusuah lah kami ka malapeh, nan tian hari nak nyo siang, di sinan kandak kami bari, pulang ma’alum pado …….
54. Lah sampai di………………………… (urang-1)
55. Sakiro alah…………………………… (urang-2)
56. Bakeh …………………………lai…... (urang-1)
57. Manitah lah…………………………... (urang-2)
Jawab Urang-1 Ka Urang-2
58. (Urang-1) Alua patuik jalan batampuah, suri banang tuladan kain, cupak panuah pusako tatap, bungka lah naiak ka timbangan, manuruik alua jo patuik, ma’af di mintak, jo bana …… ambo jalang. Aratinyo nan jadi bana di ……, mahadok kapado ambo, ba ambek suok jo kida, bapintu jalan ka tangah, sapanjang pintak pinto ambo, kok kandak alun kababari, kok pintak alun kabalaku, bana baitu kato …….
59. ………….Iyo bana…………….. (urang-2)
60. (Urang-1) Nan jadi bana di ambo, antaro ambo jo ……, umpamo bumi nan jo langik, nak tak pueh patang jo pagi, siang malam ba katantangan. Bakandak sagalo isi alam, cetakan bumi dari bawah, alam nan leba kok lai kucuik, langik nan tinggi kok lai randah, disinan kandak galik buliah, di sinan sangkutan galik sakah, pintak di siko balaku nyo, pulang ma’alum pado …….
61. Lah sampai di ………………………… (urang-2)
62. Sakiro alah …………………………… (urang-1)
63. Bakeh …………………….…….lai….. (urang-2)
64. Manitah lah …………………………... (urang-1)
Jawab Urang-2 Ka Urang-1
65. (Urang-2) Pihak di sambah nan mandatang, takilek intan ateh pelang, lagi batatah mutiaro, bakarang maniak bakuliliang, ma’af di mintak, jo bana …… ambo jalang. Aratinyo nan jadi bana di ……, mahadok kapado ambo, nan bak umpamo bumi jo langik, nan tak pueh patang jo pagi, siang malam ba katantangan. Bakandak sagalo isi alam, langik nan tinggi kok lai randah, alam nan leba kok lai kucuik, di sinan kandak galik buliah, sinan sangkutan galik sakah, pintak di siko balaku nyo, pulang ma’alum pado ambo, bana baitu kato …….
66. ……………Iyo bana……………… (urang-1)
67. (Urang-2) Di kabanaran …… nan katangah, lah dalam barih jo balabeh, di lingkuang adaek jo pusako, bana nyo di bao lalu, lalu nyo di kaji nan sado itu, antaro ambo jo ……. Di hulu nan sa bula’an, di hilia nan sa muaro, di ateh atok lah bagisia, di bawah bandua lah badiguih, di halaman nan selalu, tandonyo urang badunsanak. Tuah ka samo kito cari, malu ka samo kito japuik, ka bahunyuik hunyuik indak putuih, ka bapilin pilin indak sariang, indak lah banamo patuik, patuik nyo kandak di bari, pintak di palakuan. Tapi sabalun kandak di bari, nan jadi bana di abo, mahadok kapado ……, pihak di duduak ……. Duduak kok indak samparono, patuik di tangah kok di tapi, patuik di tapi kok ka tangah, ipa bisan kok taparampiangan, kok indak talatak di tampek nyo. Lampisan di baliak itu, tantangan makan jo minum, makan indak tibo di nan kanyang, minum indak tibo di nan sajuak, nak babari kamai suko jo rila, pulang ma’alum pado …….
68. Lah sampai di ………………………… (urang-1)
69. Dibilang alah …………………………. (urang-2)
70. Bakeh …………………………….lai… (urang-1)
71. Manitah lah …………………………… (urang-2)
Jawab Urang-1 Ka Urang-2
72. (Urang-1) Daulu kato basitina, kamudian rundiang basicapek, basicapek ambojo ……. Di bunyi nan ambo danga, di rupo nan ambo pandang, kandak alah ka babari, pintak alah ka bapalakuan. Tapi sabalun kandak di bari, sabalun pintak bapalakuan, tantangan duduak kami, patuik di tapi kok katangah, patuik di tangah kok katapi, ipa bisan taparampuangan. Lampisan di baliak itu, tantangan makan jo minum, adaek makan kok indak kanyang, minum indak tibo di nan sajuak, nak babari kami suko jo rila, bana baitu kato …….
73. …………..Iyo bana…………….. (urang-2)
74. (Urang-1) Di kabanaran …… nan katangah, lah dalam barih jo balabeh, di kanduang adaek jo limbago, haluih nak balantai kulik, licin nak balantai papan, tapi samantang pun baitu. Sapihak ka diri ambo, duduak balega di nan rapek, kasuok dapek malengoang, ka kida buliah mancaliak. Di cari bulek nan sagoloang, di cari pipiah nan salayang, antaro ambo jo ……, di elah kato jo mupakaek, rundiang di latak dalam barih, pulang ma’alum pado …….
75. Lah sampai di ………………………… (urang-2)
76. Sakiro alah …………………………… (urang-1)
77. Bakeh …………………………lai…... (urang-2)
78. Manitah lah …………………………... (urang-1)
Jawab Urang-2 Ka Urang-1
79. (Urang-2) Daulu kato basitina, kamudian rundiang basicapek, basicapek ambo jo ……. Di bunyi nan ambo danga, di rupo nan ambo pandang, nak ba ambiak duduak baiyo, rundiang jo ambo dilatak an, kan baitu bana kato …….
80. ……………Iyo bana……………. (urang-1)
81. (Urang-2) Insya Allah ……, jalan tarantang kabaturuik, cupak tatagak ka ba isi, ambo nanti kabanaran …….
Jawab Urang-1 Ka Urang-2
82. Insya Allah ambo nantian
Kato di kumbalian
83. (Urang-1) Daulu kato basitina, kamudian rundiang basicapek, basicapek ambo jo ……. Sapihak parundiangan kito tadi, nan talatak nan tasimpan, tasimpan dalam mupakaek, tarago ambo pai mananyoan, pulang mangaduan, lah dapek bulek sagiliang, lah buliah picak nan salayang, di kandak …… tadi, Insya Allah baliau nan basamo, mambari ma’af. Tapi nan jadi bana di ambo. mahadok kapado ……, tapuak alang babaleh, tampuak siriah bajawek, tantangan di kami nan datang. Kok salah duduak jo salah tagak, salah kato jo salah galak, nan tuo kok indak tapamulia, nan mudo kok indak takasiahi. Dek litak salah takasa, dek mamang salah tarabo, bukan dek ayah tak ba aja, manjo lai ketek nan tabao, nak babari pulo kami suko jo rila, pulang ma’alum pado angku.
84. Lah sampai di ………………………… (urang-2)
85. Di bilang alah ………………………… (urang-1)
86. Bakeh …………………………..lai…. (urang-2)
87. Manitah lah …………………………... (urang-1)
Jawab Urang-2 Ka Urang-1
88. (Urang-2) Daulu kato basitina, kamudian rundiang basicapek, basicapek ambo jo angku, di kabanaran …… tadi, ambo piliah rimah nan taserak, di semba paco panguntiangan, tantangan parundiangan kito tadi, angku mamintak suko jo rila, ulak gamponyo dari kami, kan bana baitu kato …….
89. ……………Iyo bana…………….
90. (Urang-2) Di kabanaran …… nan katangah, bak minyak jatuah rambuik, bak ukia jatuah ka papan, ya allah sanang nyo hati. Jokok di kami lah tu kini, alun bakilek lah bakalam, bulan disangkok tigo puluah, alun diliyek lah tapaham, lah tantu tampek bakeh tumbuah, lah daulu kami bari ma’af, alah kasanang hati …….
Jawab singkek :
91. Saketek nyolai ……, dek kandak alah samo buliah, pintak lah samo balaku, jo assalamu’alaikum wr. wb. kami urak selo lai ……
Jawab singkek :
92. Wa’alaikumsalam wr. wb. kami lapeh …… nan basamo, jo hati nan amaek suci, jo muko nan amaek janiah.
Postingan Lama
Postingan Lebih Baru

Posting Komentar

- Advertisment -
- Advertisment -