24 C
id

PASAMBAHAN KA MAKAN


Oleh: Edi Ramadhan Dt. Sompono Basa

1. Angku …………………...…. (urang-1)
2. Iyo ambo ……...…………… (urang-2)
3. Ka ……...... sambah ditiboan (urang-1)
4. Manitahlah ……...…………. (urang-2)
5. (Urang-1) Tantangan sambah jo manyambah, kok kurang taratik jo mujilih, kok kurang lelo jo sopan, lai ma’af ambo mintak, jo bana …… ambo jalang. Sungguah pun …… nan ambo tuntuik (sambah), samego tumpuan puntiang, sari’aek adaek nan bapakai naza kapado nan basamo, niniak mamak kunjuangan salam, rang tuo nan arih bijak, angku pandito nan cadiak pandai, bako baki jo pasumandan, karik baik jo ipa bisan, taruih ka urang limo suku, salam disinan di tiboan. Adopun salam nan ka ambo tiboan mahadok kapado ……, manyiang tampek nan tumbuah, manimbang tampek nan ado, tumbuah sarupo iko kini. Pakaian syarak nan lazim, siang malam jadi anjuran patang pagi samo di cinto, dunia sah langgam badiri. Habih hari babilang pakan, habih pakan babilang bulan, habih bulan tahun batuka, adaek bapakai salamonyo. Rumah gadang rangkiang lancing, nan sasak dek alua patuik, cupak adaek labuahan kato, nareco lautan budi, dalam ibo rusuah mandating, tak anggak batapuak tangan, maliek dunia lah takambang. Pihak hidangan nan katangah, lah tibo di hadapan ……., tibo di muko nan basamo, di hadapan ujuang jo pangka, basusun di ruang tangah., balampih piriang didalam, piriang haluih buatan japang, balilih jo aia ameh, basalo jo bungo inai, bungo kiambang dalam kolam. Babagai rupo isi piriang, banamo ragam bungo adaek, tak guno di sabuik bana, sadang lah nan sado itu. Sadundun cibuak jo galeh, sarangkai tadah jo cangkia, lah kandak adaek jo limbago, parahu lah lamo dek basauah, laia lah lamo dek baguluang, parahu nak mintak di laiakan, laia nak mintak ……. kambang, kilek jo bayang kito pakai, pulang ma alum pado ……
6. Lah sampai di …….………… (urang 2)
7. Sakiro alah …………………. (urang 1 )
8. Bakeh ……………... lai …… (urang 2 )
9. Manitahlah …………………. (urang 1 )
Jawab urang-2 ka urang-1
10. (Urang-2) Pihak di sambah nan mandating, takilek bagai camin tabayang umpamo paneh, manarah aluran garih, bakato di alua bana, barih balabeh lah takanak, ukua jo jangko lah sasuai tapi samantang pun baitu, dek duduak barih basusun, limbago duduak tangah rapek, dielah kato jo mupakaek, ambo ambiak duduak baiyo, tagak bakato jo bamolah, sipaek mananti malah ………
11. Lah sampai di ……………..…. (urang 1)
12. Dibilang alah ………….…..…. (urang 2)
13. Bakeh …………….….lai …… (urang 1)
14. Lalukanlah …………….…….. (urang 2)
Jawab urang-1 ka urang-2
15. (Urang-1) Da ulu kato basitina, kamudian rundiang basicapek, basicapek ambo jo ……, di buni nan ambo danga di rupo nan ambo pandang, nak ba ambiak duduak baiyo, tagak bakato jo ba molah, sipaek mananti malah ambo, bana baitu kato ……
16. ---------- Iyo bana ---------- ( urang 2 )
17. (Urang-1) Di kabanaran …… nan ka tangah, silang tak ado ka pa ampang, patuik tak ado ka pa ungkai Insya Allah ambo nanti.
18. (Urang-2) Dek karano kandak buliah, pintak balaku ambo laluan.
19. (Urang-1) Palalulah di ……

Sasudah dapek jawaban nan sarupo iko urang-2 mancari kato mupakat jo urang lain sabagai kawan barundiang nan samo-samo tamu atau urang nan datang diundang dek tuan rumah, biasonyo tamu itu urang nan balainan suku jo urang nan punyo alek, kalau inyo sasuku jo urang nan punyo alek manurut adat tamasuak silang nan bapangka.
Jawab urang-2 ka urang-3
20. Angku …………………...…. (urang-2)
21. Iyo ambo …………………… (urang-3)
22. Ka …….…. sambah ditiboan (urang-2)
23. Manitah lah ………………... (urang-3)
24. (Urang-2) Tantangan sambah titahnyo, ketek nan di amba gadang, randah nan di anjuang tinggi, lai ma’af ambo mintak, jo bana …… ambo jalang. Aratinyo bana nan ka ambo tiboan, mahadok kapado ……, pado wakatu iko kini, bunyilah samo kito danga, rupolah samo kito pandang, lah manitah silang nan bapangka, jumalah karajo nan bajunjuang, kapado kito sakalian alek. Buah titah baliau nantun, ketek nan balun bapangasuah, gadang nan balun baparintang, nan kato alun bajawab. Ba a nan kini nangko, di kato nan kamanjawab, dima katumbuah ibaraek bijo, dima katabik ibaraek padi, iko lah bana nan ambo pulangan, mahadok kapado ………
25. Lah sampai di …………..…. (urang 3)
26. Sakiro sampai ……………... (urang 2)
27. Ka ………………… lai …... (urang 3)
28. Manitahlah ….. ……….…… (urang 2)
Jawab urang-3 ka urang-2
29. (Urang-3) Tantangan sambah titahnyo, kok kurang taratik jo mujilih, kok kurang lelo jo sopan, lai ma’af ambo mintak, jo bana …… ambo jalang. Aratinyo nan jadi bana di …….. tadi, mahadok kapado ambo, indak diulang pilin ditikam jajak, di ulang pilin kok cupua, di tikam jajak kok galia, jawabnyo sajo di asian. Lalunyo di kaji nan sado itu, sapihak ka diri ambo, duduak di anjun kiro-kiro, tagak di ganjua palangkahan, mancaliak ambo ka ilia, tampak lah karang manggajojo, tambang urai sungai nyo ameh, lantak batu paganyo ruyuang, ranah banamo sikalawi, kampuang banamo bukik gombak. Malengoang ambo ka mudiak, tampaklah tanjuang nan mamutuih, taluak baliku batu ampa, ranah banamo salimpauang, kampuang banamo tanjuang alam. Jalan nan jauah ka dituruik, kelok jo liku ka di tampuah, mancari bijo gak sabuah, bijo di tanam musim kini patuik disiang kito sisik, jokok babuah jo babungo, buah nak samo kito makan, bungo nak samo di pasuntiang, di elah kato jo mupakaek, ambo ambiak duduak baiyo, tagak bakato jo bamolah, sipaek mananti malah ……
30. Lah sampai di ……………… (urang-2)
31. Sakiro alah ………………… (urang-3)
32. Bakeh ……….…… lai …… (urang-2)
33. Manitah lah ………..….…… (urang-3)
Jawab urang-2 ka urang-3
34. (Urang-2) Daulu kato basitina, kamudian rundiang basicapek, basicapek ambo jo ….., di bunyi nan ambo danga, di rupo nan ambo pandang, nak bapiliah rimah nan taserak, basemba paco panguntiangan, batariak ukua jo jangko, mananti ambo baritonyo bana baitu kato ……
35. ----------- iyo bana ----------- (Urang-3)
36. (Urang-2) Di kabanaran …… nan katangah, silang tak ado ka pa ampang Insya Allah ambo nanti.

Urang-3 iko manurut adat harus bamupakat pulo jo urang lain nan samo-samo tamu sasuai jo pituah adat “ lamak siriah lega carano , lamak kato di lega bunyi “ jo “ kato surang dibulek i , kato basamo di paiyokan “ sasudah bamufakat baru pasambahan dipulangkan kapado urang samulo (urang-2).
37. Angku …..………………..… (urang-3)
38. Iyo ambo …………..……….. (urang-2)
39. Ka …… sambah dikumbalian (urang-3)
40. Manitah lah ………..…… …. (urang-2)
Jawab urang-3 ka urang-2
41. (Urang-3) Tantangan sambah jo manyambah, ketek nan di amba gadang, randah nan di anjuang tinggi, dek alah kato mupakaek, rila jo ma’af ambo mintak, jo bana …… ambo jalang. Aratinyo bana nan ka ambo pulangan, mahadok kapado ……, antaro ambo jo ……, panek bakeh baranti, patang bakeh bamalam, tarago ambo duduak baiyo, tagak bakato jo bamolah. Jikok di ambolah tu kini, duduak kato bapaiyoan, tagak kato bapamolahan, lah dapek bulek nan sagiliang, pipiah nan salicak, di gayuang nan kamanyambuik, di kato nan kaman jawab, nak di ……… tarabiknyo, pulang ma alum pado ……
42. Lah sampai di ……………… (urang 2)
43. Dibilang alah …...………….. (urang 3)
44. Bakeh …………...………lai (urang 2)
45. Manitahlah ………...………. (urang 3)
Jawab urang-2 ka urang-3
46. (Urang-2) Pihak di sambah nan mandating Takilek bagai caramin Tabayang umpamo paneh Kironyo alua bapatutan Lai ma’af ambo mintak Jo bana …… ambo jalang. Aratinyo nan jadi bana di…… Mahadok kapado ambo Antaro…… jo ambo Panek bakeh baranti Patang bakeh bamalam Tarago…… duduak baiyo Tagak bakato jo bamolah. Jokok di …… lah tadi du Duduak kato bapaiyoan Tagak kato bapamolahan. Didalam nantun Lah dapek bulek nan sagiliang Pipiah nan salicak Di gayuang nan kamanyambuik Di kato nan kamanjawab Nak di ambo tarabik nyo Bana baitu kato……
47. Iyo bana ……………………(urang 3)
48. (Urang-2) Sapanjang buah kabanaran …… Tareh lah labiah bak di indang Janiah lah labiah bak di basuah Elok bak paneh sudah hujan Tarang bak bulan ampek baleh Tapi samantangpun baitu. Antaro ambo jo …… Nak balega siang jo malam Nak baganti patang jo pagi Di gayuang nan kamanyambuik Di kato nan kamanjawab Nak di …… tarabik nyo Pulang ma alum pado ……
49. Lah sampai di ………………(urang 3)
50. Sakiro alah ……………….. (urang 2)
51. Bakeh …………………..lai (urang 3)
52. Manitahlah ……….………. (urang 2)

Jawab urang-3 ka urang-2
53. (Urang-3) Pihak di sambah nan mandating Di agak didalam hati Di timbang dalam itihaek Sapakaek hati jo jantuang Sakato budi jo aka Budi manumpu ka ilimu Paham babisiak dalam batin Lai ma’af ambo mintak Jo bana …… ambo jalang. Aratinyo nan jadi bana di…… Mahadok kapado ambo Dapek bakandak di nan lai Buliah batenggang di nan ado Sawajah gayuang manyambuik Isinyo kato manjawab Nak di ambo tarabiknyo Bana baitu kato……
54. Iyo bana ………………… (urang 2)
55. (Urang-2) Sapanjang buah kabanaran …… Lah dalam barih jo balabeh Di dalam cupak jo gantang Tapi samantang pun baitu. Sapihak ka diri ambo Adaek limbago iko kini Nan bak papatah kato adaek Patitih cupak jo gantang. Rancak bajalan jo nan tuo Elok bakato jo nan pandai Limbago gayuang kamanyambuik Di kato nan kamanjawab Nak di …… tarabik nyo Jo mupakaek ambo samoi Pulang ma’alum pado……
56. Lah sampai di ………….….(urang 2)
57. Dibilang alah …………….. (urang 3)
58. Bakeh…………………..lai (urang 2)
59. Manitahlah………………. (urang 3)
Jawab urang-3 ka urang-2
60. (Urang-2) Pihak di sambah nan mandating, takilek intan ateh pelang, lagi batatah mutiaro, bakarang maniak bakuliliang, lai ma’af ambo mintak, jo bana …… ambo jalang. Aratinyo nan jadi bana di ……, taradok kapado ambo, sapihak ka diri ambo, adaek gunuang tapatan kabuki, adaek taluak tumpuan kappa, adaek lurah timbunan batang, elok lah bunyi dari ambo, jo mupakaek …… samoi, bana baitu kato ……
61. Iyo bana. ………………… ( urang 3)
62. (Urang-2) Sapanjang buah kabanaran ……, lah dalam barih jo balabeh, di kanduang adaek jo limbago, bana nyo di bao lalu, lalunyo di kaji nan sado itu. Rancak bak kapeh jadi banang, elok bak suto di patanun, buatan cati bilang pandai, panuah sagalo runggo hati, lipua sagalo batang tubuah, silang tak ado ka pa ampang, patuik tak ado ka pa ungkai, Insya Allah gayuang disambuik kato di jawab.
Tapi dek karano kaki katalangkah, tangan ka tajambo, alam nan basipaek gawa, manusia basipaek kilaf, kok sasek mintak di sapo, tadoroang mintak di sintak, pulang ma’alum pado……
63. Lah sampai di…………..…..(urang 3)
64. Sakiro alah ………………... (urang 2)
65. Bakeh …………………...lai (urang 3)
66. Manitahlah ……………….. (urang 2)
Jawab urang-3 ka urang-2
67. (Urang-3) Da ulu kato basitina, kamudian rundiang basicapek, basicapek ambo jo……, di bunyi nan ambo danga, di rupo nan ambo pandang, gayuang alah kabasambuik, kato alah kabajawab. Tapi dek alam basipaek gawa, manusia basipaek kilaf, kok sasek mintak di sapo, tadoroang mintak di sintak, bana baitu kato ……
68. Iyo bana …………...……… (urang 2)
69. (Urang-3) Insya Allah dek kito lai basamo, di hadapan ujuang jo pangka, sarato urang limo suku, jatuah di sambuik, tagamang di jawek, alah ka sanang hati ……
Jawab urang 2. ka urang 3.
70. (Urang-2) Nan ambo tuntuik nyato, nan bakambang leba, ka …… nan basamo, iyolah kato nan sapatah nantun. Ba a nan kini nangko, dek kandak buliah pintak balaku, Insya Allah gayuang di sambuik kato dikumbalian.
Jawab urang-3 ka urang-2
71. Insya Allah ambo simak an
72. Angku…………..…………..(urang-2)
73. Iyo ambo……………….…..(urang-1)
74. Ka…..……Kato dipulangan (urang-2)
75. Manitahlah…………………(urang-1)
Dari urang 2 ka urang 1
76. (Urang-2) Tantangan sambah jo manyambah, kok kurang taratik jo mujilih, kok kurang lelo jo sopan, lai ma’af ambo mintak, jo bana .…… ambo jalang. Aratinyo nan jadi bana di ambo, mahadok kapado ……, pihak kaparundiangan kito tadi, tarago ambo marantang tali, ambo cubo manyerak an jalo, mancari bulek nan sagiliang, mancari pipih nan salicak, talalai kumbang dek bungo, lah lamo …… dek mananti, nak babari suko jo rila, pulang ma’alum pado …...
Perundiangan yang seperti ini ada yang di jawab pendek pada daerah tertentu dan ada pula yang di jawab panjang kalau yang di jawab pendek umpamanya “ dalam adaek “ atau “ dibari suko jo rila “
Jawabnyo nan panjang.!!!
77. Lah sampai di …………….... (urang 1)
78. Dibilang alah ……………... (urang 2)
79. Bakeh ………………….lai (urang 1)
80. Manitahlah ………………... (urang 2)
Jawab urang 1. ka urang 2
81. (Urang-1) Da ulu kato basitina, kamudian rundiang basicapek, basicapek ambo jo ……. Di bunyi nan ambo danga, di rupo nan ambo pandang, di hadapan ujuang jo pangka, sarato kito nan basamo. Talalai kumbang dek bungo, talambek ambo dek mananti, nak babari suko jo rila, bana baitu kato …….
82. ------------ Iyo bana.------------ (urang 2)
83. (Urang-1) Di kabanaran …… nan katangah, lah dalam barih jo balabeh, di kanduang adaek jo limbago, bana nyo di bao lalu, lalunyo di kaji nan sado itu, antaro …… jo ambo. Tantangan lamo jo lambek, sarato labiah jo kurang, nan lahia di bari ma’af, nan batin di pulangan pado Allah, alah kasanang hati ……
Jawab urang 2. ka urang 1.
83. (Urang-2) Dek kandak buliah pintak balaku, manyanang di dalam hati, bakeh ….…. juo lai
84. Manitah lah ……….……….. (urang-1)
85. (Urang-2) Cupak panuah gantang balanjuang, jatuah alam tigo luak, pusako di minangkabau, jo salam sambah di anjuang, rila jo ma’af banyak banyak, ukua jo jangko kok talampau. Aratinyo nan jadi bana di ambo, mahadok kapado ……, antaro ambo jo ……., putuih tak kunjuang ta hubuang, tingga tak kunjuang tajapuik, singkek tak kunjuang ta uleh, tarago maninjau lurah jo gunuang, maliek taluak nan baliku, mancaliak pulau nan bajorok. Dek taluak liku baliku,dek pulau jorok bajorok, dek jalan simpang basapiah, talayang sampan ka tangah, sampan tasauah lah tapauik, kato tak dapek lah tapikia. Pikia nan palito hati, nanang nan saribu aka, aniang itu ulu bicaro, sadang tananang bana dating, paham tibo aka baranti, kato lah putuih sandirinyo. Hukum takanak pado ambo, sawajah gayuang manyambuik, limbago kato manjawab, tatumpah ka diri ambo. Jokok di ambo lah tu kini, karih tasisik pado pinggang, padang tasanda pado bahu, babanlah tibo di kapalo, barek rasonyo kabapikua, ringan rasonyo ka bajinjiang, tapi samantang pun baitu, antaro ambo jo ……., bakaji malang jo mujua. Jikok di kaji kamujuran , bak kacang tumbuah di lereang, junjuang tagak aka lai naiak, aka bapilin lai manjolai, bungo manjadi putiak, buah mangka manjadi masak. Ba a kok di kaji banamo malang. Bak kacang tumbuah di lereang, junjuang tagak aka tak naiak, aka bapilin tak manjolai, buah mangka manjadi putiak, putiak manjadi bungo pulo. Kok panjang panitahan ……, singkek di ambo kajawab nyo, nak babari suko jo rila, pulang ma’alum pado ……...
86. Lah sampai di …………..…. (urang -1)
87. Dibilang alah ……………. (urang - 2)
88. Bakeh ………………….lai (urang -1)
89. Manitah lah ……………… (urang - 2)
Jawab urang 1. ka urang 2.
89. (Urang-1) Pihak di sambah nan mandating, takilek barih jo balabeh, mambayang kanduangan buek, jaleh talago balatak an, batang lah tampak tasanda nyo, lai ma’af ambo mintak, jo bana .……. ambo jalang. Aratinyo nan jadi bana di ...…. tadi, taradok kapado ambo, indak di ulang pilin ditikam jajak, di ulang pilin kok cupuih, di tikam jajak kok galia, jawabnyuo sajo dari ambo. Aratinyo nan kajadi jawab dek ambo, mahadok kapado ……, antaro ambo jo ……., asal gayuang basambuik, asal kato bajawab. Singkek di ambiak ka ukuran, panjang di ambiak kabalabeh, samo di pakai kaduonyo, pulang ma’alum pado ……
90. Lah sampai di ………..…… (urang - 2)

91. Dibilanh alah …………….. (urang -1)

92. Bakeh …………….…..Lai (urang -2)

93. Manitah lah ………………. (urang -1)

Jawab urang ka - 2 Ka urang ka -1
94. (Urang-2) Da ulu kato basitina, kamudian rundiang basicapek, basicapek ambo jo ……, di bunyi nan ambo danga, di rupo nan ambo pandang, kandak buliah pintak balaku. Nan ambo tuntuik ka ……., iyolah kato nan sado itu, ba a nan kini nangko. Manyanang di dalam hati, lah sunyi bana paratian, Insya Allah ambo laluan.
95. Bakeh ……………… juo lai (urang-2)
96. Manitah lah……………..….(urang-1)
Titih Batang Atau Kato Dikumbalian Ka Urang Nan Partamo
97. (Urang-2) Tantangan sambah titahnyo, ketek nan di amba gadang, randah nan di anjuang tinggi, di hadapan ujuang jo pangka, sarato urang limo suku, lai ma’af ambo mintak, jo bana …… ambo jalang. Sungguahpun iyo bakeh ……, dipuhunkan sambah jo panitahan, mako sarapek nyo pulolah, angku pangulu ambo, nan gadang basa batuah, nan cadiak nan tau pandai. Cadiak lai buliah kabaguru, tau lai buliah kabatanyo, tiang adaek sandi aluran, payuang panji marawa basa, nyawa nagari adaek kato, ulu aia himpunan buluah, aia janiah tapian suci, jadi ramuan dalam alam. Sarato karik dengan baik, langkok jo ipa dengan bisan, baiak dunsanak jo sudaro, bako baki jo pasumandan, taruih ka urang limo suku, ali saisi rumah nangko. Dalam sari’aek jo hakikaek, nan salarak sabondoang tibo, satandiang sajamu makan, salanggam bandua di tangah, takapuang ka tiang tapi, tahanta ka tiang suduik, tibo kasandi alua adaek, sampai ka loteang parapatan, tinggi tabayang tampak nyato, nyato nan tinggi dari adaek, alam di sinan di tiboan. Adopun salam nan ka ambo tiboan, mahadok kapado ……., manyiang tampek nan tumbuah, manimbang tampek nan ado, tumbuah sarupo iko kini. Adaek limbago iko kini, di hulu matohari naiak, pija badarang hari siang, tahantak galah ka tabiang, tasanda tibo di karang, tibo di karang nan manonggok. Bakato basandi bana, barundiang basopan santun, badulang batuduang aia, barisi ragam bungo adaek.
Pihak hidangan nan katangah, lah tibo di hadapan ……, di hadapan ujuang jo pangka, tibo di muko nan basamo. Basusun di ruang tangah, balampih piriang di dalam, piriang haluih buatan japang, ba lilih jo aia ameh, basalo jo bungo inai, bungo kiambang dalam kolam. Babagai rupo isi piriang, banamo ragam bungo adaek, bakandak adaek jo pusako, antaro ambo jo …… Umpamo kayu di banaman, rasuak palanca alah cukuik, barih balabeh lah takanak, ukua jo jangko lah sasuai, tingga di tukang bakarajo. Sakian sajo panyambahan, di harok buni nak kumbali, pulang ma’alum pado ambo, bana baitu kato ……
98. Iyo bana …………………… (urang -1)
99. (Urang-2) Sapanjang buah kabanaran ……, lah dalam barih jo balabeh, di kanduang adaek jo limbago, di dalam cupak jo gantang, kurang tak ado kapanukuak, senteang tak ado kapambilai. Jokok di ambo lah tadi du, sakiro gayuang baru nan basambuik, kato baru nan bajawab, nan kandak alun babari, di kandak nan kamambari, pintak nan kamampalakuan. Ambo sangkuik an kanan tinggi, ambo sanda an kanan gadang, jan ayam sikua dabiah nyo duo, lai pai nak di aduan, pulang nak di tanyoan, mananti …… samantaro, pulang ma’alum pado ……
100. Lah sampai di ……….…….. (urang-1)
101. Sakiro alah …………………(urang-2)
102. Bakeh ………….……….Lai (urang-1)
103. Manitah lah ……….……….. (urang-2)
Jawab urang ka-1 ka urang ka - 2
104. (Urang-1) Daulu kato basitina, kamudian rundiang basicapek, basicapek ambo jo …… Di bunyi nan kami danga, di rupo nan kami pandang, di hadapan baliau nan basamo, jokok di …… lah tadi du, sakiro gayuang baru nan basambuik, sakiro kato baru nan bajawab, nan kandak alun babari. Di ateh jalo nan bapusek, banang nan bapuntalan, pai nak ba aduan, pulang nak batanyoan, mananti ambo tantang itu, bana baitu kato ……
105. Iyo bana ………………….. (urang -2)
106. (Urang-1) Sapanjang buah kabanaran ……, lah dalam barih jo balabaeh, ado dalam cupak jo gantang, bana nyo di bao lalu, lalunyo di kaji nan sado itu, manyalam nak sampai ka kasiak, mangali nak sampai ka urek, Insya Allah ambo nanti
107. Insya Allah ambo laluan (urang -2)

Setelah dapat kata sepakat seperti ini biasanya orang kedua ini akan meminta gatiang putus dari yang tua dalam adat seperti panghulu atau ninik mamak kepala waris dari suku yang berbeda apakah kehendak tuan rumah ini akan di terima atau masih akan berbasa basi dan terkadang juga orang yang menerima perundiangan ini ingin berkelakar atau sekaligus mengukur dalam ilmu petatah petitihnya lawan bicara , dan mencari kata mufakat ini boleh juga dengan berbicara biasa saja tidak dalam bentuk pakolahan. Setelah itu kata dikembalikan lagi pada orang pertama.
Kato dikumbalian ka urang– 1
108. Angku ……….…………….. (urang-2)
109. Iyo ambo …….……………. (urang-1)
110. Ka ………kato dikumbalian (urang-2)
111. Manitahlah ……...………… (urang-1)
112. (Urang-2) Alua patuik jalan batampuah, suri banang tuladan kain, cupak panuah pusako tatap, bungka lah naiak ka timbangan, dalam nareco bayang adaek, ma’af dimintak, jo bana …… ambo jalang, aratinyo bana nan ka di pulangan, mahadok kapado ……, pihak parundiangan kito tadi, nan talatak nan tasimpan, talatak di dalam barih, tasimpan dalam mufakaek. Tarago ambo pai ma aduan, Kok pulang ma nanyoan, jikok di ambo lah tadidu, lah basangkuik an ka nan tinggi, lah basanda an ka nan gadang di kabanaran …… tadi. Lah dapek buah jo bari di baliau, manuruik adaek nan biaso, patitih cupak jo gantang, adaek paneh jaleh ba asa, adaek hujan nyato bapuhun, Insya Allah, ilia an di …… umpamo aia, nak kami rantang umpamo tali, alah ka sanang hati ……
113. Lah sampai di ………..……. (urang-1)
114. Sakiro sampai ………...…… (urang-2)
115. Bakeh …………..……….lai (urang-1)
116. Manitah lah …..…………… (urang-2)
117. (Urang-1) Daulu kato basitina, kamudian rundiang basicapek, basicapek ambo jo …… Di bunyi nan ambo danga, di rupo nana ambo pandang, di ateh duduak nan sa amparan, di tagak nan sapamatang, bamulai da ulu dari pangka, basamo …… mairiangan, bana baitu kato ……
118. ------------ iyo bana ------------ (urang-2)
119. Nan pintak di badan kami, sagalo silang nan bapangka, iyolah kato nan sadoi itu, ba a nan kini nangko, dek lah baitu lo manuruik adaek, Insya Allah kami mulai dari pangka, ba iriangan di …… sakali.
Jawab urang ka – 2
120. Insya Allah ………
121. Jo bismillah samo kito mulai.
Keterangn :
Di akir perkataan ini si pangka akan mulai mengambil piring dan akan berkata kepada seluruh helat jamu untuk bersama sama memulai makan dan sering juga kita dengar ketika sipangka baru makan tiga atau empat suapan dia akan berkata batambuahan samba angku…………….…..sampai kita selesai makan sapan ini seringkali terjadi tiga dan empat sapa an , dan sapa an kedua tambuahan lah nasi angku……………kalau sudah kita dengar sapaan ketiga ini biasaanya nasi yang ada dipiring si pangka hanya tinggal satu suapan, sapa an ketiga ini akan dengar dengar seperti jan babasolo angku………..makan patang sakali kalau waktu kita makan itu hari sudah agak sore umpamanya, dan si tamu akan menjawab lah tibo golek dinan data angku…………..baranti di pamatang lah awak, nak dapek kito marokok, dan akan terdengar jawaban kalau baitu basuah lah tangan, kalau ada makanan ringan si pangka akan mengatakan lakek an parabuang sakali angku………. Beko hujan hari. Setelah makan parabuang ini selesai galibnya si pangka akan mnengatakan bahwa sipangka akan memindahkan piring dangan perkatan dek pukek lah tibo di tapi kito bongka muatan lai angku……. hidangan yang tertinggal sehabis makan tadi beserta piring yang sudaj kotor akan dipindahkan kebelakang oleh tuan rumah atau si janang yang menating tadi dan sedikit untuk membersihkan rumah supaya bisa dan leluasa untuk masuk pada tahapan pembicaraan berikutnya, setelah itu baru masuk kepada pasambahan siriah :
Postingan Lama
Postingan Lebih Baru

1 komentar

  1. Maaf da,dima dicanduang bisa baraja pasambahan da,mohon informasi nyo,soalnyo pengen baraja pasambahan,

    BalasHapus
- Advertisment -
- Advertisment -